Contact

Siemens
Industrieplein 1
7553 LL Hengelo
Netherlands

+31 70 333 38 83

carriere.energy@siemens.com

http

Siemens

Siemens Nederland N.V., vestiging Oost

Siemens Nederland N.V., vestiging Oost in Hengelo is een van de grootste en meest innovatieve solution providers op het gebied van energieopwekking en distributie. De locatie in Hengelo heeft twee Business Units: Nieuwbouw en Service. Al meer dan veertig jaar is het Hengelose bedrijf een one stop shop voor centrifugaalcompressoren voor de olie- en gasindustrie. Sinds 2011 worden op de locatie ook gasturbines gepackaged.  Er worden in Hengelo elektromotor- en gasturbinegedreven hoogwaardige compressorinstallaties ontworpen, gepackaged en getest. 

Vele engineersfuncties

Bij Siemens in Hengelo tref je een breed scala van ingenieurfuncties aan die worden ingevuld door technisch geschoolde hbo-ers en academici. Bij de Business  Unit Service werken gespecialiseerde ingenieurs, ware technische puzzelaars. Zij bieden de technische ondersteuning voor de service, ombouw en reparatie van compressoren. De Product Engineers bijvoorbeeld verrichten allerlei berekeningen aan een compressor die aangepast moet worden op de gebieden mechanica, rotordynamica en thermodynamica. Wijzigingen aan de hulpsystemen en (PLC-)besturingen is het vakgebied van de System Engineers. Bij reparaties komen de Repair Engineers in beeld. Zij stellen onder meer de inspectie- en reparatierapporten op. 

De engineers van de verschillende afdelingen van de Business Unit Nieuwbouw zijn meer generalist. Zij zijn betrokken bij het ontwerpen, assembleren, testen en installeren van nieuwe compressoren en gasturbines. Het ingenieurswerk ontwikkelt zich daarbij steeds meer in de richting van interface engineering; detailengineering wordt steeds meer uitbesteed. Functies die je hier aantreft, zijn die van Project Engineer Coordinating, Test Engineer en Controls Engineer.

Training en opleiding

Siemens biedt je alle mogelijkheden om technische kennis uit te breiden en te verdiepen en om vaardigheden te ontwikkelen. Je kunt diverse specifieke opleidingen en trainingen volgen, maar ook meer algemene voor persoonlijke ontplooiing. 

Siemens. Voor jonge professionals.