Contact

HoSt
Thermen 10
7521 PS Enschede
Netherlands

+31 53 460 90 80

info@host.nl

host.nl/nl/

HoSt

HoSt onderscheidt zich als een industrieleider in technologische innovatie op het gebied van het omzetten van reststromen in bio-energie en andere waardevolle eindproducten, strevend naar een zero-waste maatschappij. HoSt is de enige one-stop-shop technologieleverancier met een volledig in-house product- en technologieportfolio:

  • Biogasinstallaties / anaerobe vergistingstechnologie: met behulp van membraan biogas opwaarderingstechnologie voor de productie van biomethaan en bio-CNG, en CO2-terugwinning voor de productie van vloeibaar en voedselveilig CO2. Of door integratie van een WKK-eenheid voor de productie van warmte en elektriciteit uit biogas;
  • Biomassagestookte warmtekrachtcentrales / warmtekrachtkoppelingscentrales voor houtafval, afval, RDF en landbouwresiduen voor de productie van warmte, kracht en stoom en voor de levering van groene CO2 voor bijvoorbeeld de glastuinbouw;
  • Biomassaketels voor de productie van warmte en stoom;
  • Hernieuwbare energie als dienst.

Met een grote en sterke service- en onderhoudsafdeling, biedt HoSt 24/7 assistentie over de hele wereld. Ons vermogen om nieuwe producten te ontwikkelen, diepgaande in-house expertise op alle technologieën die ons in staat stelt om multidisciplinaire projecten te ontwikkelen, gecombineerd met de mogelijkheden om deze te commercialiseren en op te schalen is uniek binnen de industrie. HoSt heeft meer dan 200 werknemers en heeft meer dan 300 bio-energie-installaties gebouwd in meer dan 30 landen, waarvan de oudste faciliteiten nu al meer dan twee decennia draaien en nog steeds succesvol operationeel zijn.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe collega’s en bieden doorlopend stageplaatsen en afstudeeropdrachten aan. Bezoek onze werken-bij-host-pagina voor actuele vacatures.


HoSt stands out as an industry-leader in technological innovation in the field of transforming residual streams into bioenergy and other valuable end-products, striving to a zero-waste society. HoSt is the only one-stop-shop technology provider with a full in-house product and technology portfolio:

 

  • Biogas plants / anaerobic digestion technology: using membrane biogas upgrading technology to produce biomethane and bio-CNG, and CO2 recovery to produce liquefied and food-grade CO2. Or by integrating a CHP unit for heat and power production from biogas;
  • Biomass-fired heat and power plants / cogenerations plants for wood waste, waste, RDF, and agricultural residues to produce heat, power, and steam and to provide green CO2 for e.g., the greenhouse horticulture;
  • Biomass boilers to produce heat and steam;
  • Renewable energy as a service.

 

With a large and strong service and maintenance department, HoSt provides 24/7 assistance all over the world. Our ability for new product development, deep in-house expertise on all technologies that enables us to develop multidisciplinary projects, combined with the capabilities to commercialise and scale them is unique within the industry. HoSt has over 200 employees and has built over 300 bioenergy installations in more than 30 countries of which the oldest facilities are now running more than two decades and are still successfully operational.

 

We are always looking for new colleagues and continuously offer internships and graduation projects. Please visit our Careers page for current vacancies.